Trang chủ » Tin tức

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý phương tiện, thiết bị đã hư hỏng không còn hoạt động (Lần 2)

Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng tổ chức đấu giá một số tài sản là phương tiện, thiết bị, vật tư đã qua sử dụng. 
Chi tiết vui lòng xem tại đây

Các bản tin khác :