Tin tức

Phân loại rác thải tại nguồn: Yêu cầu bức thiết - Bài cuối: Trả món nợ "treo" 10 năm

Việc thực hiện đồng loạt phân loại rác tại nguồn trên toàn địa bàn thành phố từ giữa năm 2019 dẫu còn nhiều băn khoăn, lo lắng và còn nhiều khó khăn, nhưng đây được ví như là trả món nợ “treo” 10 năm nay của đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”.