Hoạt động công ty

Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình công nhân chết do bệnh hiểm nghèo

Ngày 03 tháng 02 năm 2023, Công ty nhận được báo cáo tin buồn từ Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ. Theo đó, ông L.X.P sinh năm 1985, là công nhân Đội Môi trường số 1 thuộc Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ, đã từ trần lúc 15h05 ngày 02/02/2023 vì mắc bệnh hiểm nghèo.

Tin tức

Cùng hành động bảo vệ, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước

(ĐCSVN) - Khu vực đất ngập nước ở Việt Nam có mức độ đa dạng sinh học cao, chứa đựng nhiều chức năng và giá trị quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế của người dân cũng như đóng vai trò lớn trong đời sống văn hóa - xã hội.

Tin cổ đông

CBTT nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh

Ngày 13/02/2023, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã nhận được Thông báo số 4236/23 ngày 07/02/2023 của phỏng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh đối với Xí nghiệp Sửa chữa – Chi nhánh Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng (mã số chi nhánh: 0400228640-020). Xem tại đây!