Tin tức

Đà Nẵng: Hưởng ứng chiến dịch làm thế giới sạch hơn

Ngày 23-9, UBND huyện Hòa Vang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức mít-tinh hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” cấp thành phố với hơn 700 người tham gia.