Trang chủ » Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Môi trường Hòa Vang

Xí nghiệp Môi trường Hòa Vang hiện đang đảm nhiệm phục vụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn 11 xã thuộc H. Hòa Vang bao gồm: Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Nhơn, Hòa Ninh, Hòa Phước, Hòa Châu, Hòa Phong, Hòa Liên, Hòa Khương, Hòa Bắc, Hòa Sơn.

Giám đốc Xí nghiệp: LÊ VĂN NHẬT

Phó Giám đốc: NGUYỄN VIỆT TUẤN

Địa chỉ: 23 Trường Sơn, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 02362 487874

Email: hoavang.dnurenco@gmail.com

Chức năng
- Thu gom rác thải, quét và duy trì vệ sinh đường phố;

- Thu phí vệ sinh các tổ chức và hộ dân, khai thác hợp đồng các dịch vụ có liên quan công tác vệ sinh môi trường đô thị theo quy định của Công ty.

Nhiệm vụ
- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng phục vụ vệ sinh đường phố, khu dân cư. Thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn quản lý. Xử lý rác thải phát sinh, luôn luôn đảm bảo đường phố, khu dân cư sạch sẽ; Tổ chức và phát triển nguồn thu phí vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Quản lý, điều phối lao động, phân công lao động tại các Đội môi trường, tham mưu cho Tổng giám đốc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm các chức danh Đội trưởng môi trường, tổ trưởng nghiệp vụ và các chức danh tương đương. Tổng hợp ý kiến nhận xét giúp cho Công ty khi có yêu cầu để xét duyệt các chức danh như sau: Giám đốc, Phó giám đốc Xí nghiệp;

- Quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cho CB.CNV như: Chi trả tiền lương và các chế độ phụ cấp của Công ty đến tận CB.CNV đầy đủ, kịp thời, chính xác.

- Phục vụ vệ sinh thu gom rác dân các kiệt hẻm, khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Xí nghiệp quản lý. Tổ chức quét và duy trì vệ sinh đường phố, vỉa hè, dãi phân cách,…;

- Phối hợp với phòng nghiệp vụ liên quan, Xí nghiệp vận chuyển để lập lộ trình nâng gắp trên đường phố, các trạm trung chuyển rác và thực hiện đúng lộ trình về thời gian quy định;

- Bố trí nhân viên thu, thu phí vệ sinh theo Quyết định của UBND Thành phố trên địa bàn Xí nghiệp quản lý. Có biện pháp tăng thu đảm bảo nguồn thu đạt và vượt kế hoạch Công ty giao hằng năm;

- Triển khai việc tổ chức ký kết hợp đồng thu gom rác thải đối với các cơ quan đơn vị trên địa bàn Xí nghiệp quản lý.

- Phối hợp với Chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể các cấp như: UBND quận, phường, tổ dân phố để tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Có kế hoạch, phương án xử lý các điểm nóng, xử lý và khắc phục nhanh hậu quả bão lụt, các ngày Lễ, Hội,…;

- Bão dưỡng, quản lý, sửa chữa tài sản như: đầu ép tại các trạm trung chuyển, thùng rác, xe ba gác đạp, nhà vệ sinh và các dụng cụ được Công ty giao khoán;

- Tham mưu cho Công ty thanh lý các trang thiết bị, dụng cụ, công cụ hư hỏng và đầu tư thay thế mới những vật dụng cần thiết phục vụ cho công tác sản xuất và các hoạt động khác của Xí nghiệp.

Các đơn vị thành viên khác :