Trang chủ » Tin cổ đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Ngày đăng: 03-08-2021.

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng V/v thực hiện gói thầu "Thuê dịch vụ quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các chợ trực thuộc Công ty Quản lý và Phát triển các Chwoj Đà Nẵng năm 2021. Chi tiết: 14/NQ-HĐQT ngày 02/8/2021.

Các bản tin khác :